Fysio- ja Tukipalvelut Ilona Oy tukee organisaatioiden työntekijöiden työhyvinvointia, työkykyä ja työssäjaksamista.

Toimialueena Asikkala, Hartola, Heinola, Iitti, Orimattila, Padasjoki, Lahti ja Sysmä

Fysio- ja Tukipalvelut Ilona Oy:n Tietosuojaseloste

EU tietosuoja-asetus (EU 2016/679) 25.5.2018 alkaen, Tietosuojalaki(1050/2018)

Laatimispäivämäärä 21.5.2018, Päivitetty 24.2.2021

Rekisterinpitäjä: Työterveyshuollon potilasrekisteri, rekisterinkäyttäjänä Fysio- ja Tukipalvelut Ilona Oy (3160588-9)

Rekisteriasioista vastaava henkilö/tietosuojavastaava: Toimitusjohtaja/Työfysioterapeutti Sari Mäkinen, 040 528 1215, sari@fysiotukipalvelut.fi

Rekisterit: työterveyshuollon potilasrekisteri (sähköinen potilastietojärjestelmä)
Fysio- ja Tukipalvelut Ilona Oy tuottamia työfysioterapiapalveluita varten

Rekisteritietojen käsittely ja tarkoitus: Työfysioterapiaan ohjatun potilaan fysioterapeuttinen tutkimus ja hoito. Työfysioterapiapalveluita käyttävien henkilöiden terveydentilan, sairauksien hoidosta ja seurannasta saatujen tietojen käyttö ja taltiointi. Yksityisestä terveydenhuoltotoiminnasta annettujen säädösten ja määräysten toteuttaminen. Asiakassuhteen hoitaminen. Hoidon järjestäminen terveydenhuoltolaki (1326/2010, 2 luku, 18 §)

Rekisterin tietosisältö: Työterveyshuollon potilaat. Potilaan nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, ammatti, työnantajatiedot. Potilaan tiedot, jotka ovat syntyneet tutkimuksessa ja hoidossa.

Säännönmukaiset tietolähteet: Työterveyden tietolähteet. Potilas. Työterveyshuollon henkilöstö ja muu hoitoon osallistuva henkilöstö. Potilaan henkilökohtaisella luvalla saatavat tiedot ja asiakirjat muista hoito- ja kuntoutusyksiköistä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto: Terveydenhuollon lakisääteiset valtakunnalliset rekisterit. Viranomaiset ja joilla lakiin perustuva oikeus tietoihin. Potilaan ja asiakkaan suostumus; jatkohoito, KELA, vakuutusyhtiöt. Henkilö itse. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojaus ja periaatteet: Manuaalinen aineisto. Lukittavat työhuoneet, arkistotilat ja- kaapit. Sähköiset tiedot ja järjestelmät. Käyttäjätunnus ja salasana. Henkilötietojen suojausluokka on salainen.

Potilasrekisteriin tallennettavat tiedot, salassa pidettäviä ja vaitiolovelvollisuutta koskevia. Fysio- ja Tukipalvelut Ilona Oy tekee hoitoon osallistuvana tahona merkintöjä työterveyshuollon yhteiskäyttöön tarkoitettuun potilasasiakirjaan.

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen ja informaatio tietojen käsittelyssä: Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja saada pyynnöstä tiedot kirjallisena. Pyyntö tulee esittää kirjallisena kyseessä olevaan työterveyden toimipisteeseen; Fysio- ja Tukipalvelut Ilona Oy, työfysioterapeutti Sari Mäkiselle. Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa korjaamista. Tietoja pyytäneen henkilön henkilötiedot tarkistetaan. Tietosuojaseloste nähtävillä www.fysiotukipalvelut.fi

Hollola 24.2.2021
Sari Mäkinen
Fysio- ja Tukipalvelut Ilona Oy